Här kan du läsa mer om dom tjänster vi tillhandahåller för dig som kommunicerar ut ditt innehåll i tryckt form, dvs tidningar!

Vi har även vår eget tryckeri där vi skräddarsyr tidskrifter efter era önskemål. Förutom processen tar Starshine Media hand om alla utskick om så önskas. Efter att vi utformat din dagstidning, veckotidning eller magasin tar vi hand om distributionen. Oavsett om det är dagliga-, vecko- eller månadsutskick oavsett tidningsformat.

Vi erbjuder även olika tidningsformat som anpassas efter produkt och målgrupp. Du kan till exempel välja mellan de vanligaste tidningsformaten som till exempel Broadsheet, minimagasin, Berlinerformat, Halvberliner och Magasinformat.

Broadsheet var ett av de första tidningsformaten som användes huvudsakligen av kvällstidningar från 1700-talet till mitten av 1900-talet. Broadsheetformatet utmärker sig på de långa vertikala sidorna som kunde innehålla allt från nyheter till satirserier.

Berlinerformatet kommer från kejsartidens Tyska postväsendet som på den tiden bestämde formatet på landets alla tidningar. Den skiljer sig en del från Broadsheet där tidningen är både kortare och smalare.

Dagens tidningar använder sig idag av Tabloidformat som du även kan hitta som minitabloid och minimagasin. Tabloid skiljer sig från alla tidigare tidningsformat som bestod av stora enstaka sidor. Tidningsformatet är kompakt och består av ett flertal sidor där tidningar har fria händer att forma innehållet efter önskemål och behov.