PR

Massmedia är en stor och viktig arena för alla som vill kommunicera med en bred publik. Men vill du synas i media måste du berätta vad som händer. Vi hjälper dig vässa dina budskap och ser till att de når journalister, redaktörer, communities, bloggare och andra på rätt sätt.

Vi hjälper dig också att umgås och samspela med alla typer av media, oavsett om det gäller att träna inför en intervjusituation eller fånga upp en diskussion på nätet. Vi följer upp genom att kontinuerligt mäta och analysera resultatet.

• Mediekontakter
Pressreleaser, pressutskick, kontakter med journalister och sociala medier, medieträffar med mera.
• Omvärldsbevakning
Vi följer din och branschens närvaro i media, analyserar publiceringar och genomför undersökningar. Vi håller koll på bloggar, forum och andra viktiga platser på nätet.
• Medieträning
Du får grundläggande förståelse för medias spelregler. Verklighetstrogna övningar inför mikrofon och kamera med djupgående feedback rustar dig inför alla typer av mediekontakter.
• Krishantering
Var förberedd när negativa händelser påverkar ditt företag och lär dig se kriser innan de uppstår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>